Aanmelden op onze school zij-instroom

Toelatingsbeleid zij-instromers

Kinderen die eerst op een andere school hebben gezeten en nu naar de 6e Montessorischool Anne Frank willen, heten zij-instromers. Die zijn in principe ook welkom op onze school als er plaats is. 

 

Wilt u uw kind aanmelden als zij-instromer bij onze school, dan kunt u de school mailen via het contactformulier. Als wij uw aanmelding ontvangen, kijken wij eerst of er plek is in de groep.

Ook kijken wij naar de aanleiding van de overstap en nemen wij contact op met de vorige school. Uiteraard in overleg met u.

 

Het kan zijn dat er nog meer gegevens nodig zijn. Wij willen ons namelijk een goed beeld kunnen vormen van de onderwijsbehoeften van uw kind en de mogelijkheden die wij hebben om daaraan te voldoen.