Ons profiel

De 6e Montessorischool Anne Frank is een openbare basisschool met een montessorivisie in een buurt waarin “de oude Amsterdammer” en “de nieuwe International” samen leven. De school wenst een plek te zijn, waarin deze elkaar ontmoeten.  

 

Buurtschool en KEC

De school wenst een plek te zijn, waarin de ontmoeting centraal staat. School gebruikt hiervoor haar Kosmische Educatie en Cultuur (KEC) thema’s, waarbij de verbinding met ouders en de buurt een grote rol speelt. We werken samen met ouders, buurtwinkeliers, bedrijven, Gemeente, kunstenaars en onze buurtgenoten, afhankelijk van onze thema's. 

 

Binnen onze KEC thema’s hebben wij met de hele school soep gekookt van “afgekeurde” producten van de buurtwinkeliers; hebben de leerlingen geleerd hoe zij van een design op een tablet naar een 3D print kunnen werken met hulp van Localmakers (een 3D bedrijfje in de buurt), hebben de leerlingen samen met buurtgenoten gewerkt aan hun rol als Erfgoeddragers binnen het project “Oorlog in mijn buurt, de Rivierenbuurt" en heeft de leerlingenraad zich samen met de Gemeente gebogen over de inrichting van het Europapleintje, bij school om de hoek. Deze samenwerkingen zijn mooie voorbeelden en zullen wij verder onderhouden binnen de verschillende KEC-thema’s.

 

Anne Frank

Omdat Anne Frank een oud leerling van de school is geweest, staat de school bekend over de gehele wereld. Onze school staat geregeld centraal bij andere Anne Frank scholen, maar ook bij andere Montessorischolen over de wereld. Wij vinden het belangrijk dat geïnteresseerden ons bereiken en stellen de school vaak open voor bezoekers en rondleidingen, met verschillende onderzoeksvragen.

 

Samenwerken met ouders

Daarnaast wil school blijven samenwerken met alle ouders. School investeert in brainstorm bijeenkomsten op school, waarbij dialoog ingezet wordt, opdat wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken m.b.t. ouderbetrokkenheid. Wat kunnen de ouders verwachten van school en welke kennis kunnen deze ouders met ons delen en wat zal hun bijdrage zijn in de kennisdeling?

 

Opleidingsschool

School is ook een opleidingsschool. Wij geloven dat wij onze toekomstige collega’s een plek kunnen bieden waar zij het vak mogen leren met hulp en professionele ondersteuning en begeleiding van hun mentor. School verwacht van al haar leerkrachten, dat zij zich professionaliseren als mentor (basis en/ of verdiept). School heeft als doel, dat alle stagiaires een plek binnen de school krijgen passend bij de ontwikkeling van de student.