Ons profiel

De 6e Montessorischool Anne Frank is een buurtschool met een montessorivisie. De school heeft er tot op heden voor gekozen om deze profilering beperkt te houden. De komende jaren wil de school zich meer profileren.

Wat betekent het om een buurtschool te zijn in een buurt waarin “de oude Amsterdammer” en “de nieuwe International” leven? 

 

De school wenst een plek te zijn, waarin deze elkaar ontmoeten. School gebruikt hiervoor haar Kosmische Educatie en Cultuur (KEC) thema’s, waarbij de verbindingen met de buurt een grote rol speelt, door samen te werken met winkeliers, bedrijven, Gemeente, kunstenaars en onze buurtgenoten. Binnen onze KEC thema’s hebben wij met de hele school soep gekookt van “afgekeurde” producten uit de buurtwinkeliers; hebben de leerlingen geleerd hoe zij van een design op een tablet naar een 3D print kunnen werken met hulp van Localmakers; een 3D bedrijfje in de buurt, hebben de leerlingen samen met buurtgenoten gewerkt aan hun rol als Erfgoeddragers binnen het project “Oorlog in mijn buurt”, de Rivierenbuurt en heeft de leerlingenraad zich samen met de Gemeente gebogen over de inrichting van het Europapleintje, bij school om de hoek. Deze samenwerkingen passen bij ons als buurtschool en wij willen deze verder onderhouden binnen de verschillende KEC-thema’s.

 

Omdat de school ook naamsbekendheid over de gehele wereld heeft, staat zij geregeld centraal bij andere Anne Frank scholen, maar ook bij andere Montessorischolen over de wereld. Wij vinden het belangrijk dat geïnteresseerden ons bereiken en stellen de school vaak open voor bezoekers, met verschillende onderzoeksvragen.

 

Daarnaast wil school blijven samenwerken met alle ouders en wenst zij input van de “International” ouders. School investeert in bijeenkomsten, waarbij dialoog ingezet wordt, opdat wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken m.b.t. ouderbetrokkenheid. Wat kunnen de “International” ouders verwachten van school, maar welke kennis kunnen deze ouders met ons delen en wat zal hun bijdrage zijn in de kennisdeling?

 

School is ook een opleidingsschool. Wij geloven dat wij onze toekomstige collega’s een plek kunnen bieden waar zij het vak mogen leren met hulp en professionele ondersteuning en begeleiding van hun mentor. School verwacht van al haar leerkrachten, dat zij zich professionaliseren als mentor (basis en/ of verdiept). School heeft als doel, dat alle stagiaires een plek binnen de school krijgen passend bij de ontwikkeling van de student. Onze school zal in de komende jaren binnen het montessoriprofiel samen met de Montessori afdeling van de HvA gaan onderzoeken hoe wij meer studenten kunnen interesseren voor montessorionderwijs middels inspirerende workshops, waar eventuele studiepunten tegenover kunnen staan.