Interne contactpersoon

We hebben op school twee interne contactpersonen: Charley Verhagen en Suili Bot.

Hun functie is voornamelijk het samen zoeken naar de juiste weg naar een oplossing en indien nodig adviseren bij vervolgstappen. Zij zijn bereikbaar op c.verhagen@annefrank-montessori.nl en s.bot@annefrank-montessori.nl 

 

Zowel leerlingen als ouders en personeel kunnen hen benaderen en een gesprek aanvragen over schoolgerelateerde zaken. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en nooit zonder toestemming doorgegeven.