Interne contactpersoon

We hebben op school twee interne contactpersonen: Charley Verhagen en Suili Bot.

Hun functie is voornamelijk het samen zoeken naar de juiste weg naar een oplossing en indien nodig adviseren bij vervolgstappen. Zij zijn bereikbaar op c.verhagen@annefrank-montessori.nl en s.bot@annefrank-montessori.nl 

 

Zowel leerlingen als ouders en personeel kunnen hen benaderen en een gesprek aanvragen over schoolgerelateerde zaken. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en nooit zonder toestemming doorgegeven.

Wanneer we de klacht niet naar wederzijdse tevredenheid kunnen oplossen, bestaat voor ouders de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen. Sinds augustus 1999 is er een officiële procedure.

De school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het openbaar onderwijs. De vertrouwenspersoon voor het Openbaar onderwijs aan de Amstel is bereikbaar via het nummer achter in deze gids, zie 11.1.3. Ook kunt u wanneer daar aanleiding toe is de centrale vertrouwensinspecteur bellen, 0900-11133111.