Passend Onderwijs

De school doet actief mee aan het project passend onderwijs. De bedoeling is om zoveel mogelijk kinderen verantwoord op te vangen in het gewone basisonderwijs. Sommige kinderen die we vroeger zouden hebben doorverwezen, kunnen we inmiddels zelf opvangen. Deels met de financiën van passend onderwijs hebben de interne begeleidster en de leerkrachten met remediërende taken geleerd kinderen te begeleiden die leer- of opvoedingsproblemen hebben. Ook is er in het kader van passend onderwijs overleg tussen de intern begeleiders van de andere basisscholen in het samenwerkingsverband Zuid. Om u Passend onderwijs nog beter uit te leggen, is door ons bestuur een animatiefilmpje gemaakt ter verduidelijking.
 
 

Oudersteunpunt: voor al uw vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

  • de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is

  • hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft

  • welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn

  • lastige situaties op school

 

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

Website:              www.oudersteunpunt020.nl

Telefoon:              020-3306320

WhatsApp:           06-16004600

E-mail:                info@oudersteunpunt020.nl