Passend Onderwijs

De school doet actief mee aan het project passend onderwijs. De bedoeling is om zoveel mogelijk kinderen verantwoord op te vangen in het gewone basisonderwijs. Sommige kinderen die we vroeger zouden hebben doorverwezen, kunnen we inmiddels zelf opvangen. Deels met de financiën van passend onderwijs hebben de interne begeleidster en de leerkrachten met remediërende taken geleerd kinderen te begeleiden die leer- of opvoedingsproblemen hebben. Ook is er in het kader van passend onderwijs overleg tussen de intern begeleiders van de andere basisscholen in het samenwerkingsverband Zuid. Om u Passend onderwijs nog beter uit te leggen, is door ons bestuur een animatiefilmpje gemaakt ter verduidelijking.