Medezeggenschapsraad

De schoolleiding voert ongeveer eens per zes weken overleg over het te voeren beleid. Voor een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de schoolgids, is formeel instemming nodig. Bij een groot aantal onderwerpen gaat het om kritisch meedenken. De teamgeleding kiest leden die de leerkrachten vertegenwoordigen; alle ouders kiezen leden die namens de ouders de MR vertegenwoordigen. Soms komt het aantal kandidaten overeen met de vrijgekomen plaatsen, het is dan niet nodig verkiezingen te houden; hij/ zij is dan automatisch gekozen.De vergaderingen zijn openbaar.

Activiteitenplan
De MR heeft ook een activiteitenplan waar alle te bespreken onderwerpen op staan inclusief wanneer die onderwerpen aan de orde komen en hoe de MR werkt. 

GMR
Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiger zit van onze school: één leerkracht of één ouder. De GMR bespreekt alleen die zaken die alle openbare scholen van het stadsdeel aangaan.

De MR heeft het volgende mailadres: mr@annefrank-montessori.nl
MR vergaderingen 2020 - 2021
  • 3 september 2020
  • 22 oktober 2020
  • 10 december 2020
  • 4 februari 2021
  • 25 maart 2021
  • 20 mei 2021
  • 24 juni 2021

Samenstelling MR

Voorzitter: Myra Dickhoff (o)

Secretaris: Ingrid de Jong (p)

Lid: Saskia Boissevain (tevens GMR-voorzitter) (p)

Lid: Ellen Driesens (p)

Lid: Tiemen Houtman (o)

Lid: Elmer Veenman (o)

Notulen:

 

4 februari:

https://drive.google.com/file/d/16A6LcQqug1Y5wqXQLA0xG2B6J5Tvv2Fo/view?usp=sharing

25 maart:

https://drive.google.com/file/d/1505xsaJEaYjpmw2muIpI6RY2rnrkncJe/view?usp=sharing

24 juni:

https://drive.google.com/file/d/1p6TzjrJHlb9jfw_9cQ1jlPY3XS7HBLqp/view?usp=sharing