Medezeggenschapsraad

De schoolleiding voert ongeveer eens per zes weken overleg over het te voeren beleid. Voor een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de schoolgids, is formeel instemming nodig. Bij een groot aantal onderwerpen gaat het om kritisch meedenken. De teamgeleding kiest leden die de leerkrachten vertegenwoordigen; alle ouders kiezen leden die namens de ouders de MR vertegenwoordigen. Soms komt het aantal kandidaten overeen met de vrijgekomen plaatsen, het is dan niet nodig verkiezingen te houden; hij/ zij is dan automatisch gekozen.De vergaderingen zijn openbaar.

Activiteitenplan
De MR heeft ook een activiteitenplan waar alle te bespreken onderwerpen op staan inclusief wanneer die onderwerpen aan de orde komen en hoe de MR werkt. 

GMR
Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiger zit van onze school: één leerkracht of één ouder. De GMR bespreekt alleen die zaken die alle openbare scholen van het stadsdeel aangaan.

De MR heeft het volgende mailadres: mr@annefrank-montessori.nl
MR vergaderingen 2021-2022
  • 20 september 2021
  • 01 november 2021
  • 20 december 2021
  • 14 februari 2022
  • 11 april 2022
  • 13 juni 2022

Samenstelling MR

Voorzitter: Tiemen Houtman (o)

Secretaris: Ellen Driesens (p)

Lid: Saskia Boissevain (tevens GMR-voorzitter) (p)

Lid: Karin Rappange (p)

Lid: David Kat (o)

Lid: Elmer Veenman (o)

 

Notulen:

 

4 februari:

https://drive.google.com/file/d/16A6LcQqug1Y5wqXQLA0xG2B6J5Tvv2Fo/view?usp=sharing

25 maart:

https://drive.google.com/file/d/1505xsaJEaYjpmw2muIpI6RY2rnrkncJe/view?usp=sharing

24 juni:

https://drive.google.com/file/d/1p6TzjrJHlb9jfw_9cQ1jlPY3XS7HBLqp/view?usp=sharing

20 september:

https://docs.google.com/document/d/1V5WvT6KtvGsbUmfiBWMxK5azPIqR5TveFyZkllHzlA8/edit?usp=sharing

01 november:

https://docs.google.com/document/d/1DN-s0O5VsSmnS2F-q3_8UWnBbTNEF81v/edit?usp=sharing&ouid=104302952328411979461&rtpof=true&sd=true