Onze leerlingen

“Het kind is de bouwer van zijn eigen toekomst”, zei Maria Montessori. Zo kan je met de leerlingen al vroeg bespreken wat hun eigen rol is in de maatschappij. 

 

Onze leerlingen en sociale gedrag

Hard werken zien we als schoolteam zeker niet uitsluitend in de toetsresultaten; meer nog werken we met de leerlingen aan het ontwikkelen van sociaal gedrag: hoe maak en houd ik vrienden, hoe gedraag ik mij in de groep, hoe gedraag ik mij naar de leerkracht/ volwassenen, hoe geef ik terug dat ik een bepaalde sfeer prettig vind (of soms juist niet)?

 

Als het over leren gaat: welke rol neem ik als leerling in mijn eigen ontwikkeling? Laat ik me afleiden of zeg ik tegen een andere leerling dat deze stoort? Wacht ik af wat er gaat gebeuren of neem ik het initiatief voor optredens tijdens bijvoorbeeld het kerstdiner?

 

Bevragen van onze leerlingen

We (be-)vragen de leerlingen regelmatig hoe het in de klas gaat. De leerkrachten doen dat vaak informeel tijdens gesprekken met de klas over hoe het gaat in de groep. Soms gaan deze gesprekken over onderwerpen die actueel zijn: een ruzietje, plagen, kinderen die mokken… Gestructureerd spreken we met de leerlingen in het kader van de Kanjertraining: dat is de manier waarop we de leerlingen begeleiden bij sociale vaardigheden.

De meest formele is die waarbij we de oudste kinderen m.b.v. vragenlijsten laten beantwoorden over de school, de klas, de leerkracht(en) en het werk.

 

Reviews van onze oud leerlingen

Zeer recentelijk heeft de school oud leerlingen bevraagd over hun ervaringen met school. U kunt de reviews lezen via Google reviews .

Hieronder een van die reviews:

 

De Anne Frank school is ontzettend belangrijk geweest in de latere keuzes die ik mijn leven heb gemaakt. Zoals mijn master, memory studies, waarin in bestudeerd heb hoe wij ons vandaag de dag tot het verleden verhouden en op welke manieren het verleden voortduurt in het nu. Door op jonge leeftijd al met het verhaal van Anne Frank en de Jodenvervolging in Amsterdam te worden geconfronteerd, leerde ik hoe belangrijk gelijkwaardigheid, vrijheid en verbondenheid is. Dit zijn thema's die ik probeer mee te nemen in mijn werk voor de gemeente Amsterdam. Ook de lessen 'Kanjertraining' hebben indruk gemaakt. Ik heb er een ontzettend leuke, open en veilige tijd gehad als kind.  Jelmer Peter, juni 2021