Onze leerlingen

“Het kind is de bouwer van zijn eigen toekomst”, zei Maria Montessori. Zo kan je met de leerlingen al vroeg bespreken wat hun eigen rol is in de prestatie die ze neerzetten. De leerkracht en leerlingen werken dan aan het verwerven van inzicht in de invloed die de leerlingen daarop zelf hebben.

 

Hard werken zien we als schoolteam zeker niet uitsluitend in de toetsresultaten; meer nog werken we met de leerlingen aan het ontwikkelen van sociaal gedrag: hoe maak en houd ik vrienden, hoe gedraag ik mij in de groep, hoe gedraag ik mij naar de leerkracht/ volwassenen, hoe geef ik terug dat ik een bepaalde sfeer prettig vind (of soms juist niet)? Als het over leren gaat: welke rol neem ik als leerling in mijn eigen ontwikkeling? Doe ik trouw alle rijtjes of geef ik aan meer uitdaging te wensen, laat ik me afleiden of zeg ik tegen een andere leerling dat deze stoort, wacht ik af wat er gaat gebeuren of neem ik het initiatief voor optredens tijdens het kerstdiner?

 

We (be-)vragen de leerlingen regelmatig hoe het in de klas gaat. De leerkrachten doen dat vaak informeel tijdens gesprekken met de klas over hoe het gaat in de groep. Soms gaan deze gesprekken over onderwerpen die actueel zijn: een ruzietje, plagen, kinderen die mokken… Gestructureerd spreken we met de leerlingen in het kader van de Kanjertraining: dat is de manier waarop we de leerlingen begeleiden bij sociale vaardigheden. De meest formele is die waarbij we de oudste kinderen m.b.v. vragenlijsten laten beantwoorden over de school, de klas, de leerkracht(en) en het werk.