Tussenschoolse- en naschoolse opvang

Tussenschoolse opvang
Op school kunnen alle kinderen overblijven. De kinderen eten en drinken hun meegebrachte lunch in de klas en kunnen daarvoor of daarna buitenspelen. Dit gebeurt onder begeleiding van twee overblijfkrachten per lokaal. U kunt uw kind opgeven voor de overblijf door het invullen van een aanmeldingsformulier. Daarop kunt u aangeven hoe vaak uw kind per week overblijft. Wanneer u het aantal dagen wilt wijzigen of wilt opzeggen dient u daarvoor een mutatieformulier in te vullen.

De kosten voor overblijven zijn per kind ongeveer € 3.- per dag en worden vooruit betaald per automatische incasso.

Voor alle vragen en opmerkingen over de overblijf kunt u terecht bij Yvonne, onze overblijfcoördinator. Zij is hoofd van de overblijf en begeleidt de overblijfkrachten.
Mobiel nummer: 06-20741919 (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur)
E-mail y.uijttenhove@annefrank-montessori.nl

Naschoolse opvang
De naschoolse activiteiten vallen niet direct onder school. Aanvraag voor activiteiten gaat buiten de school om. Scholen zijn per 1 augustus 2012 wettelijk verplicht te regelen dat ouders die dat willen, voor- tussen- en naschoolse opvang voor hun kind(eren) kunnen krijgen. De tussenschoolse opvang wordt reeds jaren door onze school zelf georganiseerd.

Ten behoeve van voor- en naschoolse opvang zijn afspraken gemaakt met de kinderopvangorganisaties  (Partou) Jekerstraat, Hestia  en Woest Zuid.  Afgesproken is dat zij de opvang in de directe omgeving van de school zullen organiseren en uitvoeren. Ook zijn afspraken gemaakt over de opvang tijdens studiedagen en schoolvakanties.