Ouderraad

De ouderraad (OR) zorgt voor de extra’s die een schooljaar aantrekkelijk maken. Zij helpt feesten te organiseren en verleent hand- en spandiensten bij uitjes. De ouderraad beheert ook de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze groep actieve ouders vormt een onmisbare factor in het schoolplezier van de kinderen.

De ouderraad kan haar werk doen dankzij de vrijwillige bijdrage van ouders aan het ouderfonds. Ook het cultuurfonds, waarmee het cultuuronderwijs op school wordt ondersteund, valt onder de verantwoordelijkheid van de ouderraad.

Waar gaat uw bijdrage voor het ouderfonds naartoe?
Voor sommige kosten is geen overheidsgeld beschikbaar; voor die kosten vragen wij aan alle ouders een vrijwillige bijdrage, het ouderfonds.  Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten, zoals schoolreisjes en aanvullend aanbod buiten het verplichte lesprogramma.


We gebruiken deze gelden voor alle leuke dingen die buiten het lesprogramma om of op school gebeuren. Denk aan de jaarlijkse sportdagen en schoolreisjes, maar ook de cadeautjes met Sinterklaas, de versiering van de school tijdens de feestdagen en het jaarlijkse eindfeest Thee in de Tuin. We vragen om een bijdrage van minimaal € 100 per leerling per jaar. Extra giften zijn altijd van harte welkom.

De ouderraad presenteert tijdens de ouderavond, ieder jaar, de verantwoording van het bestede geld.

Bijdrage voor het cultuuronderwijs
Het cultuurfonds levert permanente financiële steun voor activiteiten op het gebied van muziek, beeldende kunsten, media en/of podiumkunsten in de klas. Hiermee maken de ouders mogelijk dat, na het wegvallen van overheidsbudgetten hiervoor, het cultuuronderwijs op de 6e Montessorischool Anne-Frank de gewenste kwaliteit kan bieden.

Met een bijdrage van minimaal € 20 per leerling per jaar en een aantal aanvullende acties kunnen we samen het cultuuronderwijs versterken. De ouderraad zorgt voor de inning van de gelden voor het cultuurfonds en voor de jaarlijkse verantwoording van de uitgaven.

Automatische incasso via ClubCollect
De inning van de vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds en het cultuurfonds verloopt via Club Collect. U ontvangt een e-mail en een SMS via ClubCollect met daarin een link naar uw persoonlijke ClubCollect pagina.

Daar kunt u de ouderbijdrage en uw bijdrage voor het Cultuurfonds overmaken via iDeal . Of een machtiging afgeven om de betaling voortaan automatisch af te laten schrijven. Het voorgestelde bedrag in de e-mail van ClubCollect is € 120 per leerling per jaar. Dat is € 100 voor het ouderfonds en € 20 voor het cultuurfonds. U kunt dit bedrag desgewenst aanpassen via uw persoonlijke ClubCollect pagina. Bij betaling via automatische incasso kunt u ook kiezen voor gespreid betalen in twee termijnen.


De ouderraad is te bereiken via or@annefrank-montessori.nl
 
De ouderraad uitgelegd in een filmpje.