Aanmelden op onze school

Stedelijk toelatingsbeleid

De 6e Montessorischool is een openbare school. We zijn een Montessorischool waar de Montessori uitgangspunten zoals vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid belangrijke kenmerken zijn. De school heeft ruim 350 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over vijf onderbouw-, vijf middenbouw- en vijf bovenbouwgroepen.

 

Onze school werkt met heterogene groepen; dit betekent dat er verschillende leeftijdsgroepen in dezelfde klas zitten.

  • De onderbouw: leerlingen van de groepen 1 en 2; (4-6 jaar)
  • De middenbouw: leerlingen van de groepen 3, 4 en 5;(6-9 jaar)
  • De bovenbouw: leerlingen van de groepen  6, 7 en 8;(9-12 jaar)

Bij belangrijke documenten op deze site kunt u een aanmeldformulier downloaden als u dat niet heeft gekregen van de Gemeente. De uitgebreide toelichting op de aanmeldprocedure kunt u hier downloaden.

 

Het is heel belangrijk dat u zich exact aan de aanmeldprocedure houdt. Neem bij twijfel contact op met de school. Zorg dat uw kind aangemeld is bij de school van uw voorkeur rond de derde verjaardag.

 

Toelatingsbeleid zij-instromers

Kinderen die eerst op een andere school hebben gezeten en nu naar de 6e Montessorischool Anne Frank willen, heten zij-instromers. Die zijn in principe ook welkom op onze school als er plaats is. 

Wilt u uw kind aanmelden als zij-instromer bij onze school, dan kunt u de school mailen via het contactformulier. Als wij uw aanmelding ontvangen, kijken wij eerst of er plek is in de groep.

Ook kijken wij naar de aanleiding van de overstap en nemen wij contact op met de vorige school. Uiteraard in overleg met u.

 

Het kan zijn dat er nog meer gegevens nodig zijn. Wij willen ons namelijk een goed beeld kunnen vormen van de onderwijsbehoeften van uw kind en de mogelijkheden die wij hebben om daaraan te voldoen.